Podrobně o našich službách

Rozsah výkonu technického dozoru na stavbě:

Doporučený základní rozsah:

Možnost rozšíření rozsahu na komplexnější:

Kontrola novostaveb/rekonstrukcí při předání díla:

Projektové řízení staveb:

Kontrola rozpočtů staveb:

Kontrola dokumentace:

Zajištění rekonstrukcí a stavebních prací: